DANH SÁCH CHỦNG SINH KHÓA XI

 DANH SÁCH CHỦNG SINH KHÓA XI

 2007 – 2016

Thưa bà con! Tui post danh sách này lên đây để nếu ai có người thân hay đi đâu mà không mang theo danh sách lớp hoặc có chuyện chi cần thì tiện mà lấy ra nghen! Chúc quí vị an lành.

Tên Thánh, Tên gọi

Nguyên quán

Điện thoại

Email

1 Phêrô Lê Xuân An Cồn Cao, Yên Lý 0979.328.043 thanhanpeter@yahoo.com
2 Augustinô Bùi Văn Anh Vân Lung, T.H 0943.032.117 viet_anhtl@yahoo.com
3 Antôn Nguyễn Xuân Bá Thu Chỉ, Hà Tĩnh 0122.551.1199 antonngxuanba@yahoo.com
4 Martinô Nguyễn Văn Bé Văn Hạnh, Hà Tĩnh 0982.734.081  
5 Phêrô Dương Cần Đông Yên, Hà Tĩnh 0988.898.987 duongcankichina@gmail.com
6 G.B Bùi Khiêm Cường Kẻ Tùng, Hà Tĩnh 0972.296.922 khiemcuongdhv@yahoo.com
7 Phêrô Thân Văn Chính Trại Lê, Hà Tĩnh 0972.996.466 thanvanchinh0307@yahoo.com
8 Giuse Phan Văn Danh Vĩnh Hòa, Nghệ An 01233.850.920 jmdanh2004@yahoo.com
9 Micae Hồ Trung Dũng Thanh Dạ, Nghệ An 0986.665380 hotrungdung2009@gmail.com
10 Giuse Nguyễn Văn Dũng Hội Yên, Nghệ An 0975.142.241 nguyentiendung002@yahoo.com
11 Micae Đậu Văn Dũng Nghi Sơn, Thanh Hóa 0123.567.1797 mcevandungns@gmail.com
12 Phêrô Nguyễn Văn Điệp Phong Ý, Thanh Hóa 09 pierrediep@yahoo.com
13 Antôn Nguyễn Văn Định Xuân Mỹ, Nghệ An 01686.921.720 antondinh1210@gmail.com
14 Antôn Nguyễn Văn Ðoàn Tân Lộc, Nghệ An 0942.155.151 doannguyenclo@gmail.com
15 Giuse Nguyễn  Văn Đoàn Thượng Chiểu, T.H 0988.249504 josephdoanthuonghai@yahoo.com
16 Pet Nguyễn Ngọc Đông  Liên Hòa, Q.B 01287.663.449 petngocdong@gmail.com
17 J.B Đỗ Huy Đông Hưu Lễ, Thanh Hóa 0985.596.746 jbhuydong@gmail.com
18 Giuse Vũ Văn Hàng Quần Xá, Thanh Hóa 0989.142.700 manhha1931981@yahoo.com
19 Giuse Trương Văn Hân  Đức Lân, Nghệ An 01683.782.600 han_tan_lao2003@yahoo.com
20 Giacôbê V Đỗ Văn Hiển Vân Lung, T.H 01664.780.096  
21 Phêrô Trần Cầu Hoa Quan Lãng, Nghệ An 01676.926.661 p.tranhoa@gmail.com
22 Giuse Phạm Văn Hoàn Kẻ Bền, Thanh Hóa 0987.412.257 hoan822005@yahoo.com
23 Phêrô Đỗ Minh Hoàng Kẻ Bền, Thanh Hóa 0984.823.085 pet.minhhoang@yahoo.com
24 Giuse Phạm Văn Hồng Kẻ Bền, Thanh Hóa 0982.249.049  
25 G.B Nguyễn Ngọc Hùng Mỹ Lộc, Hà Tĩnh 01697.521.688 jbngochung@gmail.com
26 Antôn Tô Quang Hùng Kẻ Mui, Hà Tĩnh 01238.544.692 antonhung2009@hotmail.com
27 G.B. Lưu Ngọc Hùng Thọ Ninh, Hà Tĩnh 0976.468.415 hungthoninh1508@yahoo.com
28 G.B Ðoàn Khắc Huy T. Nghĩa, N.A 01693.561.401 johnbquanghuy@gmail.com (Du học)
29 Gioan Ðinh Văn Huy Mô Vĩnh, N.A 01667.639.143 vanhuymail@yahoo.com
30 Giuse Trần Văn Học Tràng Đình, Hà Tĩnh 01639.186.675 giusevanhoc1102@gmail.com
31 G.B Nguyễn Duy Hướng Xã Đoài, Nghệ An 01648.281.334 duyhuong40@yahoo.com
32 Phêrô Nguyễn Ðức Kiên Hội Yên, N.A 0943.035.313 petkiensv@yahoo.com
33 Ant Nguyễn Trung Kiên Vĩnh Hòa, Nghệ An 0946.549.930 anthonykien@gmail.com (Du học)
34 Giuse Nguyễn Ðình Kính Thanh Dạ, N.A 0169.281.3977 hungkinh2002@yahoo.com
35 G.B Nguyễn Ðình Lĩnh Bảo Nham, Nghệ An 0978.805.310 honglinhbn2002@yahoo.com
36 G.B Nguyễn Văn Lực Ba Làng, Thanh Hóa 0978.055.337  
37 Antôn Vũ Ðình Minh Xuân Mỹ, Nghệ An 01678.705.443 xuanmy1683@yahoo.com (Du học)
38 Jos Nguyễn Quang Minh Thanh Tân, N.A 0988.112.667 josquangminh@gmail.com
39 Phêrô Nguyễn Văn Ninh Văn Hạnh, Hà Tĩnh 0909.632.495 peterninh0102@yahoo.com
40 Giuse Nguyễn Văn Nghị Tiêu Thôn, T.H 0919.550.405 quangnghigst_85@yahoo.com
41 Pet Nguyễn Ðức Nghĩa Đông Sơn, Nghệ An 01647. 223.996 duc_nghia9@yahoo.com
42 G.B Nguyễn Ðức Nghĩa  Quan Lãng – N.A 0976.599.459  
43 Jos Nguyễn Văn Quyền Thượng Chiểu, T.H 0978.055.507 josephquyentc@gmail.com
44 Antôn Vũ Đức Quyền Nhân Lộ, T.H 0936.462.171 cuben132000@yahoo.com
45 Phêrô Nguyễn Văn Sơn Ba Làng, Thanh Hóa 0948.363.353 piesonnguyen@gmail.com
46 Antôn Vũ Văn Tiến Liên Nghĩa, T.H 0975.454.554 vutiennet@gmail.com
47 Giuse Tô Văn Toản Đức Lân, N.A   toanav02@yahoo.com
48 Phêrô Nguyễn Văn Toản Hoài Yên , T.H   thuyco10@gmail.com
49 G.B Hoàng Văn Tự Bình Thuận, N.A 0976.249.448 hoangvantu_tuhv@yahoo.com
50 Jos Nguyễn Văn Thành PhướcNam, T.H 01289.159.990 josthanhstv@gmail.com
51 Phêrô Vũ Đức Thắng Kẻ Bền, Thanh Hóa 0979.191.616 vuducthang29@yahoo.com
52 GB Nguyễn Thanh Thiên Yên Đại, N.A 0983.517798 jb_thanhthien@yahoo.com
53 Giuse Nguyễn Văn Thiện Gia Hưng, Q.B 01676.632.343 nguyenvanthien_gh@yahoo.com
54 Giuse Trương Văn Thực  Tam Trang, Q.B 0985.020.806 jostruongvanthuc@yahoo.com
55 J.B Nguyễn Văn Thực Thái Yên, Thanh Hóa 0976.672.852 joanthuc@yahoo.com
56 Jos Nguyễn Văn Thương  Cẩm Trường, N.A   josephthuongct@yahoo.com
57 Phêrô Trần Phúc Trì  Kim Lâm, Hà Tĩnh 0909.079.748 petertri2000@yahoo.com
58 Giuse Phạm Ðình Trị Bột Đà, Nghệ An 0914.669.269 dinhtripham@yahoo.com
59 Giuse Chu Ðình Trường Đạo Đồng, Nghệ An 0986.738.113 giusechudinhtruong@yahoo.com
60 Phaolô Hồ Văn Trường Vạn Lộc, Nghệ An 01697.498.606 paultruongpt@yahoo.com
61 Phêrô Lê Hữu Trường Đồng Yên, Hà Tĩnh 0986.579.788 trhuu2007@yahoo.com.vn
62 G.B Cao Xuân Trường Tràng Lưu, Hà Tĩnh 0977.461.044 caoxuantruong2002@yahoo.com
63 Giuse Thái Viết Yên Mỹ Khánh, Nghệ An 0973.111.563 yenmykhanh@gmail.com
 

petlexuanan@yahoo.com” <petlexuanan@yahoo.com>; “viet_anhtl@yahoo.com” <viet_anhtl@yahoo.com>; “antonngxuanba@yahoo.com” <antonngxuanba@yahoo.com>; “duongcankichina@gmail.com” <duongcankichina@gmail.com>; “khiemcuongdhv@yahoo.com” <khiemcuongdhv@yahoo.com>; “thanvanchinh0307@yahoo.com” <thanvanchinh0307@yahoo.com>; “jmdanh2004@yahoo.com” <jmdanh2004@yahoo.com>; “hotrungdung2009@gmail.com” <hotrungdung2009@gmail.com>; “nguyentiendung002@yahoo.com” <nguyentiendung002@yahoo.com>; “mcevandungns@gmail.com” <mcevandungns@gmail.com>; “pierrediep@yahoo.com” <pierrediep@yahoo.com>; “antondinh1210@gmail.com” <antondinh1210@gmail.com>; “doannguyenclo@gmail.com” <doannguyenclo@gmail.com>; “josephdoanthuonghai@yahoo.com.vn” <josephdoanthuonghai@yahoo.com.vn>; “petngocdong@gmail.com” <petngocdong@gmail.com>; “jbhuydong@gmail.com” <jbhuydong@gmail.com>; “manhha1931981@yahoo.com” <manhha1931981@yahoo.com>; “han_tan_lap2003@yahoo.com” <han_tan_lap2003@yahoo.com>; “p.tranhoa@gmail.com” <p.tranhoa@gmail.com>; “hoan822005@yahoo.com” <hoan822005@yahoo.com>; “pet.minhhoang@yahoo.com” <pet.minhhoang@yahoo.com>; “jbngochung@gmail.com” <jbngochung@gmail.com>; “antonhung2009@hotmail.com” <antonhung2009@hotmail.com>; “hungthoninh1508@yahoo.com” <hungthoninh1508@yahoo.com>; “johnbquanghuy@gmail.com” <johnbquanghuy@gmail.com>; “vanhuymail@yahoo.com” <vanhuymail@yahoo.com>; “giusevanhoc1102@gmail.com” <giusevanhoc1102@gmail.com>; “duyhuong40@yahoo.com” <duyhuong40@yahoo.com>; “petkiensv@yahoo.com” <petkiensv@yahoo.com>; “anthonykien@gmail.com” <anthonykien@gmail.com>; “hungkinh2002@yahoo.com” <hungkinh2002@yahoo.com>; “honglinhbn2002@yahoo.com” <honglinhbn2002@yahoo.com>; “xuanmy1683@yahoo.com” <xuanmy1683@yahoo.com>; “josquangminh@gmail.com” <josquangminh@gmail.com>; “peterninh0102@yahoo.com” <peterninh0102@yahoo.com>; “quangnghigst_85@yahoo.com” <quangnghigst_85@yahoo.com>; “duc_nghia9@yahoo.com” <duc_nghia9@yahoo.com>; “josephquyentc@gmail.com” <josephquyentc@gmail.com>; “cuben132000@yahoo.com” <cuben132000@yahoo.com>; “piesonnguyen@gmail.com” <piesonnguyen@gmail.com>; “vutiennet@gmail.com” <vutiennet@gmail.com>; “vutiennet@yahoo.com” <vutiennet@yahoo.com>; “toanav02@yahoo.com” <toanav02@yahoo.com>; “thuyco10@gmail.com” <thuyco10@gmail.com>; “hoangvantu_tuhv@yahoo.com” <hoangvantu_tuhv@yahoo.com>; “josthanhstv@gmail.com” <josthanhstv@gmail.com>; “vuducthang29@yahoo.com” <vuducthang29@yahoo.com>; “jb_thanhthien@yahoo.com” <jb_thanhthien@yahoo.com>; “nguyenvanthien_gh@yahoo.com” <nguyenvanthien_gh@yahoo.com>; “jostruongvanthuc@yahoo.com” <jostruongvanthuc@yahoo.com>; “joanthuc@yahoo.com.vn” <joanthuc@yahoo.com.vn>; “josephthuongct@yahoo.com” <josephthuongct@yahoo.com>; “petertri2000@yahoo.com” <petertri2000@yahoo.com>; “dinhtripham@yahoo.com” <dinhtripham@yahoo.com>; “giusechudinhtruong@yahoo.com” <giusechudinhtruong@yahoo.com>; “paultruongpt@yahoo.com” <paultruongpt@yahoo.com>; “trhuu2007@yahoo.com.vn” <trhuu2007@yahoo.com.vn>; “caoxuantruong2002@yahoo.com” <caoxuantruong2002@yahoo.com>; “yenmykhanh@gmail.com” <yenmykhanh@gmail.com>

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s