Thư viện

CĂN TÍNH ĐỨC GIÊSU QUA CÁC PHÉP LẠ


Dẫn nhập

Các sách Tin Mừng không phải là những thiên phóng sự hay những trình thuật vô hồn, nhưng có mục đích trình bày Đức Giêsu và công trình cứu độ của Người theo nhãn quan thần học của mỗi tác giả. Tin Mừng là lời tuyên xưng về Đức Giêsu, xuất phát từ cảm nghiệm sâu xa của các tác giả và của cộng đoàn tin, đồng thời gợi lên biến cố Đức Giêsu để soi rọi và định hướng cho cuộc đời. Tác giả viết Tin Mừng để tuyên xưng đức tin, củng cố niềm tin của anh em và rao giảng cho người ta biết về ơn cứu độ nhờ đó để họ được cứu độ. Như thế, Tin Mừng trước hết là chứng từ đức tin sống động về Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, đã Nhập Thể làm người, chết và sống lại hiển vinh, không ngừng hiện diện để thăng tiến Hội thánh của Người giữa lòng những nền văn minh nhân loại tiếp nối nhau dọc dài qua các thế kỷ. Trong cuộc đời Nhập Thể và Nhập Thế ấy Đức Giêsu Kitô đã làm nhiều phép lạ nhằm để cũng cố đức tin, minh chứng cho những lời rao giảng cũng như qua đó biểu lộ căn tính của chính Người cho nhân loại. Tiếp tục đọc

Advertisements

Lịch Sử Học Lý Kitô Học (2)


Vũ Văn An 

Lịch Sử Học Lý Kitô Học (2)

3. Việc Khai triển Sau cùng của Học lý trong các Thế kỷ thứ tư và thứ năm 

Dưới thời cai trị của Constantine, liền ngay sau khi nhà nước công nhận Ki-tô giáo, đã bắt đầu có sự kình chống sâu sắc trong Giáo Hội về tín lý. Tiếp tục đọc

Lịch Sử Học Lý Kitô Học (1)


Vũ Văn An

Lịch Sử Học Lý Kitô Học (1)1. Khởi điểm và những khai triển ban đầu của Vấn đề Ki-tô Học 

i. Ki-tô Học và học lý về Chúa Ba Ngôi đã tạo nên hạt nhân trong việc phát triển học lý của Giáo Hội. Ngay từ khởi thủy, Ki-tô Học cho thấy Ki-tô giáo đã ý thức được rằng mình là một thực thể vừa có tính lịch sử vừa có tính siêu lịch sử; rằng cái đặc điểm lưỡng tính ấy biểu tỏ cả sức căng thẳng sâu sắc lẫn khả thể của một liên hệ thực sự giữa Thiên Chúa và con người; và cái lưỡng tính ấy đã nói lên cả sự khác biệt lẫn sự trổi vượt của Ki-tô giáo. Rõ ràng không kém nữa là ngay từ đầu cái lưỡng tính kia, một lưỡng tính vốn nói lên sự cao cả trổi vượt của Ki-tô giáo, cũng là dịp gây nên bất ổn và khó khăn triền miên, nguồn gốc của rất nhiều thay đổi và lầm lạc, và là lý do gây nên rất nhiều thiếu sót sẽ còn kéo dài cho đến tận ngày sự toàn thiện sau cùng và vĩnh hằng sẽ xẩy ra. Để hiểu được sự phát triển và lịch sử Ki-tô Học kể từ lúc ban đầu, việc cần đầu tiên là phải hiểu rằng thế giới cổ thời, tức môi trường lịch sử của Ki-tô giáo, phần lớn không có những quan niệm như chúng ta có hiện nay, cả các quan niệm về tính lịch sử lẫn các quan niệm qua đó ta phân biệt được điều gì là siêu hình, điều gì là tâm linh, và điều gì là vật chất. Họ không bao giờ ý thức về chúng với hình thức, với định nghĩa và với sự rõ ràng như ta có hiện nay. Trong quá trình khai triển học lý, mỗi cơn khủng hoảng trong việc hiểu các quan niệm này cuối cùng đã đem đến một khủng hoảng cho Ki-tô Học.  Tiếp tục đọc